. 12 min read

Yield Farming, Liquidity Mining, Staking og deres risici

DeFi farming
Kilde: Adobe / Creative Images

I dag kan kloge investorer tjene penge på at handle krypto, men de, der optimerer deres investering mest muligt og opnår passiv indkomst via krypto er blandt andet dem, der gør brug af yield farming. Det er meget nemmere end landbrug i det virkelige liv, selvom det har en smule mere risiko og er lidt mere komplekst.

I denne guide vil vi kigge på fordele og ulemper for yield farming, samt hvad det i bund og grund går ud på. Er du interesseret i passiv indkomst? Så kunne yield farming være noget for dig. 

Hvad er Yield Farming?

Yield farming er en måde at tjene passiv indkomst på. Processen går sådan her: du giver et token som likviditet til en decentraliseret børs (DEX). En DEX vil betale dig renter af den likviditet, du har stillet til rådighed, som hovedsageligt kommer fra kundernes gebyrer for visse transaktioner som låntagning, bytte af tokens og handel.

De gebyrer, der opkræves til kunden, sendes typisk til en pulje af investorer. Investorer modtager afkast i forhold til den andel af puljen, de besad. Det er værd at bemærke; disse investorer i hver likviditetspulje er kun relateret ved at levere likviditet i det samme token-par.

Desuden kan investoren eller likviditetsudbyderen vælge at geninvestere deres overskud for at opnå mere afkast. Muligheden for at geninvestere er der, hvor yield farming bliver meget lukrativt. 

  • I det lange løb vil geninvesteret udbytte fra yield farming sætte skub i dit afkast og rentes rente effekten vil blive forøget. 

Du kan stille likviditet til rådighed med mange forskellige kryptovalutaer og det er forskelligt, hvad udbyttet er alt efter aktivet og den børs, du bruger. 

Nu er det tid til at tage et kig på alle de andre strategier, der bruges til at tjene krypto via yield farming. Sidst, men ikke mindst, vil vi tjekke de risici, der er forbundet med hver strategi.

Før du går videre til at sammenligne strategier, så tjek denne guide, der giver en simpel definition af yield farming, som går sådan her:

“Yield farming, to put it in very basic terms, is when your funds are stored and you gain rewards. These rewards are sometimes paid in dividends. Usually, these rewards are high, and can even double your original input, but they come with high risk. You may double what you put in, but you lose half or more of that as well.”

Yield farming kan virke noget uoverskueligt for nye eller let erfarne investorer. Vi forsøger at simplificere det i denne guide og nedenstående video kan hjælpe dig med at forstå processen og tankerne bag yield farming.

Hvad er en Liquidity Pool?

Strategier, der involverer at stille likviditet til rådighed, bruger en likviditetspulje. Det betyder, at gebyrer, som en DEX opkræver fra sine kunder, returneres til likviditetspuljen. Dette skaber mere likviditet til en DEX for kunder eller market makers at handle med. En pulje eller likviditetspulje er en smart contract kendt som en Automated Market Maker (AMM), som kan forklares som følgende:

“An automated market maker (AMM) is a fully automated decentralized exchange where trades are made against a pool of tokens called a liquidity pool. An algorithm regulates the values and prices of the tokens in the liquidity pool. Since AMMs do not rely on an active market of buyers and sellers, trades can occur at any time.”  – Crypto Glossary at Gemini.com

AMM, eller den smart contract, der bruges i en likviditetsprotokol, holder midlerne i likviditetspuljen. Det leverer likviditet til en DEX, som kunder eller market makers kan handle med.

Når en likviditetspulje oprettes, implementeres AMM-contracten og denne pulje, er på en måde sit eget marked. Dette er ikke til at tage fejl af, at puljen ikke vil blive påvirket af kryptomarkedet som helhed. Tokens i puljen vil stadig stige eller falde værdi, som de gør i realtid på markedet. At sige, at en likviditetspulje er ‘sit eget marked’ betyder, at puljen i sig selv er sårbar over for manipulation. Den er mere modtageligt for manipulation fra likviditetsgivere. På kryptomarkeder afhænger værdien af en coin/token af mange variabler. I en likviditetspulje kan det være en lille smule anderledes. 

Dette vil blive forklaret yderligere, når man diskuterer risiciene ved yield farming.

Risici ved Yield Farming

Der er mange risikofaktorer ved yield farming, der kan være vigtige at kende til, så man ikke ender ud i noget galt. Lad os gennemgå dem én efter én.

Lad os begynde med generelle risici, når vi investerer i decentral finansiering. En stor risiko ved at investere i et decentraliseret miljø er ondsindede hackere, der får adgang til kryptovalutaer og stjæler dem. Mens DEX’er ofte har avancerede sikkerhedsfunktioner, har de brug for tid til at finde ud af fejl, og desværre har mange uerfarne brugere en tendens til at blive ofre for uopdagede fejl.

En anden risiko, der gælder for decentraliserede børser, er vildledende information og prismanipulation fra “crypto whales”. Sådan manipulation formodes at være biproduktet af, at intern viden bliver brugt. Dette forårsager mistillid til markederne, da nogle handelspar kan risikere at blive manipuleret af nogle få personer.

Desuden, hvis en likviditetsudbyder har en stor andel af tokens og har nået slutningen af deres låste periode, kan de fjerne deres andel og få værdien af denne pulje til at falde. I et sådant tilfælde ville den rente, som resten af puljen ville tjene, ikke være så stor, fordi puljen ikke er så stor længere. DEX/platforme har opdaget disse fejl og omstruktureret deres låseperioder i et forsøg på at eliminere denne risiko. Alligevel spiller kryptomarkedets volatilitet en nøglerolle i alle dele af investering i krypto, inklusive yield farming.

Flere risici, der er eksklusive for yield farming og likviditets-mining, er: likvidation aka permanent tab og såkaldte rug pulls.

Likvidation (Liquidation) eller permanent tab (impermanent loss) opstår, når værdien af det token, der blev investeret i likviditetspuljen, mister en vis værdi, som en DEX vil likvidere. Det betyder, at platformen sælger aktiverne i likviditetspuljerne for at afbøde tab. I likviditetspuljer er dette også kendt som et “impermanent loss”.

Fintech outlet Finbold definerer impermanent loss som:

 “...suffering a loss in the event that the price of their tokens falls while they are still locked up in the liquidity pool. This is called an impermanent loss since it can only be realized if the miner decides to withdraw the tokens with depressed prices. Sometimes this unrealized loss can be offset by the gains from the LP rewards…”

Mange ting indenfor kryptovaluta sker på engelsk og alle større DEX’er har ikke danske websites. Det kan derfor være svært direkte at oversætte alle ord til dansk. Vi nævner mange kritiske ord på engelsk, da det kan hjælpe med at forstå sammenhængen i praksis. 

Du har måske hørt om rug pulls før. Risikoen her er indlejret i peer-to-peer style governance af Defi og det ’tillidsløse’ miljø, der findes her. Rug pulls er en ondsindet handling, hvor enten en udvikler, en skaber af en DEX eller en hacker trækker (generelt 100% af) midler ud af puljen, og dermed likviderer hele puljen og efterlader likviditetsudbydere sammen med investorer med ingenting

Ofte tilbagekalder udvikleren eller hackeren puljens midler, efter at likviditetsudbydere har geninvesteret i mindst én cyklus.

Svindleren vil gøre dette, så likviditetsudbyderen har tillid til DEX/platformen. De venter med at trække penge, fordi der er en meget større mængde krypto for dem at tage. Den eller de personer, der driver ordningen, vil højst sandsynligt tømme poolen. Dette skader likviditetsudbyderne såvel som de kunder, der foretog handler, udvekslede aktiver eller tog lån på platformen.

  • Man bør til hver en tid tage højde for alle sikkerhedsforanstaltninger og ikke lade sig lokke af tilbud, der virker for gode til at være sande. Benyt altid en stor, anerkendt og reguleret mægler, der har et godt omdømme.

Andre måder at tjene på krypto

Yield farming er ikke den eneste måde, hvorpå investorer kan få deres kryptoporteføljer til at vokse. Der er mange strategier såvel som forskellige udtryk for disse strategier, der nogle gange bruges om det samme. Her er et par forskellige strategier, der deler fælles principper eller arbejder hen imod fælles mål som yield farming.

Lad os tage et nærmere kig på hver enkel. 

Hvad er Liquidity Mining

Liquidity mining minder meget om yield farming – begreberne bruges endda i flæng til tider. Så hvad er forskellen?

Liquidity mining er hands-off-versionen af yield farming. Liquidity Mining’s hovedproces ligner meget yield farming. En tydelig fordel ved likviditetsmining er, at investoren har adgang til governance. Decentraliserede platforme giver brugerne mulighed for at træffe beslutninger. En ekstra fordel relateret til liquidity mining, der adskiller det fra yield farming ifølge 101blockchains.com er:

“It is important to note that the reward in liquidity mining depends profoundly on the share in total pool liquidity. Furthermore, the newly minted tokens could also offer access to governance of a project alongside prospects for exchanging to obtain other cryptocurrencies or better rewards.”

At have governance access til et token er vigtigt for en person, der tror på et projekt og ønsker at være en del af væksten af tokens økosystem. Dette er almindeligt for tokens bygget på en blockchain, der kan prale af mange projekter.

Risici ved Liquidity Mining

Liquidity mining deler de samme grundlæggende risici som yield farming. Igen er den vigtigste forskel her i governance acces. Hvis tokens i likviditetspuljen gik tabt i likvidationsprocessen, ville fordelene ved governance-adgang, der fulgte med at have det token, gå tabt.

Hvad er Proof-of-Stake (PoS) Staking?

Proof of Stake er en type konsensusalgoritme, der bruges af højtydende blockchains. Denne algoritme kræver, at brugere opbevarer deres native tokens, enten i en wallet eller hos en DEX, til gengæld for fordele. Her er en mere detaljeret definition af Proof-of-Stake ifølge Gemini.com:

“Blockchain networks that use Proof-of-Stake (PoS) consensus algorithms require you to stake tokens to be able to participate in the verification and creation of blocks on a blockchain. Staking on a PoS blockchain network may provide an opportunity to earn passive income on digital assets in the form of block rewards while participating in the governance of the protocol.”

Der er også en Proof of Work-algoritme, der bruges af sikkerhedsoptimerede blockchains. På Proof-of-Work-algoritmer skal man udføre en slags opgave, der hjælper med at holde blockchainen i gang for at modtage fordele. De udførte opgaver er normalt mining, opretholdelse af en valideringsnode eller verificering af transaktioner.

Når du staker tokens ved hjælp af Proof-of-Stake-investeringsmodellen, giver du likviditet til DEX/platformen. Staking på hver platform er forskellig i mængden af tid, der kræves for at stake. Nogle gange er der mulighed for at trække dine tokens tilbage til enhver tid. Stakers betales renter af deres indsats i form af det udleverede token. Det kan også være et andet token, der er indbygget i den pågældende DEX/platform, hvis det er relevant.

Du kan læse meget mere om proof of stake (PoS) samt proof of work (PoW) her på Cryptonews.com.

Risici Involveret med staking

Sammenlignet med andre metoder til at tjene krypto, diskuteret i denne artikel, er staking en af de mindst risikable af dem. Men med minimal risiko kommer mindre belønninger. Proof-of-Stake-staking er ikke fri for risiko, ligesom alle andre former for investering er der risici involveret, såsom:

“…slashing, volatility risks, validator risks, and server risks. In addition, you might have to encounter issues of loss or theft of funds, waiting periods for rewards, project failure, liquidity risks, minimum holdings, and extended lock-up periods,” forklarer 101blockchains.

DeFI – Decentralized Finance

Alt dette vi har gennemgået i denne guide, hører ind under decentraliseret finans, der ofte er forkoret til DeFi. DeFi dækker over finansverdenen indenfor krypto og her har blockchain teknologi formået at innovere på rigtigt mange punkter. 

Ligesom det er muligt at stille likviditet i form af krypto til rådighed, kan du låne krypto fra disse puljer. Det fungerer i virkeligheden som en form for bank og af disse lån, du tager, vil du skulle betale renter, der går til dem, der udlåner kryptoen. 

DeFi har de seneste par år set et spring i vækst og dette er af gode grunde. Den nye teknologi kunne vende op og ned på hele finansindustrien. Analyser peger på, at DeFi som industri vil have en årlig vækst på 46% frem til år 2030. 

I 2022 var industrien som helhed sat til at være 13,61 millarder dollars værd. En ting er sikkert og det er, at det bliver spændende at følge og hvad bankernes svar på det kommer til at være. Nogle banker spekulerer allerede i at lave deres egne kryptovalutaer, for at gennemføre transaktioner via blockchain teknologi.

Konklusion 

Der er mange måder at investere og forvalte krypto på, der kan få din kryptoportefølje til at vokse. Hver dag er der fremskridt inden for blockchain-teknologi, der giver nye investeringsmuligheder. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være store risici involveret i hver af disse muligheder.

I denne guide har vi gennemgået nogle af de metoder, der kan tages i brug for at opbygge en passiv indkomst med kryptovaluta. Sørg for at undersøge alle muligheder, før du vælger en specifik en. 

Når du overvejer at investere i krypto, og når du ser på forskellige investeringsstrategier, skal du altid være omhyggelig med at undersøge potentielle fordele og risici. Overvej at rådføre dig med en finansiel rådgiver, hvis du ikke er 100% tryg ved kryptoinvesteringer.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man tjene passiv indkomst på kryptovaluta?

I dag har du efterhånden mange muligheder for at tjene passiv indkomst på kryptovaluta. Om det er gennem den ene eller anden form er op til dig og kommer an på dine behov og ønsker. Udover dem vi har nævnt i denne guide, kan du også tjene passiv indkomst i metaverses mm. 

Hvad er yield farming?

Yield farming er en måde hvorpå, at man kan tjene passiv indkomst med sin krypto. Yield farming handler om at stille kryptovaluta til rådighed, der øger likviditeten i en pool. 

Hvor kan man bruge yield farming og staking?

Du kan stake rigtigt mange forskellige kryptovalutaer forskellige steder. Gennem mange mindre projekter kan du på deres egen platform stake og opnå passiv indkomst. Det mest typsike er at gøre det igennem en DEX.