Bitcoin mining-sværhed på højeste niveau nogensinde – hvordan kan det være?

Martin Guldlund
| 2 min read
Bitcoin-mining på sit højeste niveau nogensinde - hvordan kan det være?
Bitcoin / Kilde: Adobe

Bitcoin miming-sværhedsgraden er ved at blive justeret til et nyt rekordhøjt niveau, hvilket afspejler en fortsat stigning i antallet af mining-apparater, der konkurrerer om at sikre netværket.

Ifølge data fra CoinWarz.com er Bitcoins mining-sværhedsgrad ved at blive hævet fra sit nuværende niveau på 49,55 billioner til 50,91 billioner ved morgendagens justering.

Det svarer til en stigning på over 2,7 % i den sværhedsgrad, som de enkelte minere må arbejde med, når de forsøger at løse en Bitcoin-blok.

Stigningen i sværhedsgrad afspejler det faktum, at den gennemsnitlige blok-tid ifølge CoinWarz.com pt. ligger omkring 9,73 minutter. Det er 0,27 minutter (cirka 16,2 sekunder) hurtigere end Bitcoin-protokollens mål om at have blok-tid på cirka 10 minutter.

Kryptodata-analysefirmaet Glassnode forklarer, at Bitcoin-protokollen “justerer sværhedsgraden op eller ned, når de gennemsnitlige observerede blokintervaller er henholdsvis kortere eller længere end 10 minutter.

Stigningen i BTC’s sværhedsgrad går hånd i hånd med en fortsat stigning i Bitcoin-netværkets hashrate (generelle regnekraft).

Ifølge data fra Glassnode er hash raten på et rekordhøjt 366 “exahashes per sekund” (EH/s).

Hvorfor stiger sværhedsgraden af Bitcoin-mining?

En stigning i Bitcoins netværksgebyrer i denne måned gjorde Bitcoin mining væsentligt mere profitabelt: Minerne bliver ikke kun belønnet med nyudstedte BTC, når de udvinder en ny blok, men bliver også betalt en del af netværksgebyrerne.

Bag gebyrstigningen, som er aftaget i de seneste uger, men som stadig er abnormalt høje, gemmer sig en stigning af aktivitet på Bitcoins blockchain. Dette har at gøre med den såkaldte Ordinals-protokol.

Ordinals-protokollen var banebrydende, da den kunne skrive direkte til Bitcoins blockchain, og den menes derfor at tilføje betydelig funktionalitet til Bitcoins blockchain.

NFT’er og såkaldte BRC-20-tokens kan nu udstedes direkte på Bitcoins blockchain, og smart contracts og decentraliserede applikationer begynder også at dukke op.

Bitcoin ser ud til at være i færd med at blive en såkaldt “smart chain” (ligesom Ethereum). Dette har medført en stigning i efterspørgslen efter Bitcoins netværk.

Ingen tegn på en opbremsning endnu

Ordinals-protokollen blev lanceret i slutningen af 2022, og BRC-20-standarden er under to måneder gammel.

Og meget tyder på, at innovationen af Bitcoins blockchain først lige er startet.

Dette betyder sandsynligvis, at antallet af transaktioner vil forblive større, end det var inden Ordinals-protokollen.

Det betyder nok også, at Bitcoins netværksgebyrer vil forblive forhøjede, hvilket burde betyde, at incitamentet for at flere minere slutter sig til netværket bliver ved med at stige.

Den største usikkerhed lige nu (ud over Bitcoins daglige prisudsving) er næste års halveringsbegivenhed, hvor belønningen for at løse en blok falder fra 6,25 BTC til 3,125 BTC.

Dette kan virke afskrækkende for nye minere, da den halverede pris kan gøre deres arbejde urentabelt.

Historisk set har Bitcoins pris dog altid klaret sig usædvanligt godt i optakten til og perioden umiddelbart efter halveringen.