DeFi-kæmpen Maker undgår retssag i USA

Martin Guldlund
| 2 min read
Maker DAO undgår retssag i USA
Kilde: Adobe/gunnar3000

En amerikansk dommer har afvist et gruppesøgsmål mod DeFi-kryptolånevirksomheden, Maker. Anklagen lød på, at platformen havde misrepræsenterer de risici, som investorerne løb, hvilket førte til katastrofale sikkerhedsbrud på MakerDAO i 2020.

Ifølge et retsdokument, der blev indgivet i onsdags, er “Sorte torsdag”-retssagen blevet afvist, fordi Maker Foundation, som byggede Maker-protokollen og skabte den indledende forsyning af tokens, er blevet opløst og ikke derfor ikke længere er “en egentlig anklaget”, der kan forsvare sig.

Maker Growth Foundation blev oprettet i 2018 og meddelte, at den overdrog driften til sin decentraliserede autonome organisation (DAO), MakerDAO, i 2021. Denne overførsel var altid en del af protokollens plan på fuldt ud at omfaven idealet om decentralisering.

Dommeren hævdede også, at “sagsøger har undladt at forsyne retten med kendsgerninger, der er tilstrækkelige til at understøtte alle hans krav om godtgørelse”. Dette var andet udkast af den oprindelige anklage.

Som sagt anlagde en gruppe investorer et gruppesøgsmål mod Maker Foundation i marts 2020, hvor de hævdede, at virksomheden misrepræsenterede de risici, investorerne i økosystemet løb.

I anklagen blev det desuden nævnt, at de folk, der stod for de “sikrede gældspositioner”, tabte 8,325 millioner dollar, da værdien af Ethereum, som Maker holdt som sikkerhed, faldt i forhold til den tilknyttede stablecoin DAI.

Anklageskriftet, der nævnte Peter Johnson som hovedsagsøger, hævdede, at fonden undlod at advare ordentligt om sådanne risici. Den lød blandt andet:

“Mens The Maker Foundation over for CDP-indehaverne havde en urigtig fremstilling af de faktiske risici, de stod over for, forsømte The Maker Foundation sit ansvar over for sine investorer ved enten at fremme eller tillade de forhold, der førte til Black Thursday, efter aktivt at have anmodet om investeringer i millioner af dollar i økosystemet”.

På det tidspunkt sagde Johnson, at han krævede erstatning “[…] på et beløb, der skulle afklares under retssagen, men ikke mindre end 8,325 millioner dollar plus skader for svig på mindst 20 millioner dollar”.

Maker er en førende DeFi-udlånsprotokol, der giver brugerne mulighed for at optage lån i platformens stablecoin DAI – mod til gengæld at stille kryptovalutaer – såsom ETH – som sikkerhed.

Låntagere skal opretholde et vist værdiniveau for at undgå likvidation. Som sikkerhed mod volatile kryptopriser kræver Maker, at lånene er overfinansierede, hvilket betyder, at låntagere skal fastlåse aktiver, der har en højere værdi, end værdien af det lån, de optager.

Den 12. marts 2020 førte et krak i prisen på ETH til, at enorme mængder af Makers token blev “solgt gratis” på store gældsauktioner, da der pga. manglende konkurrence var visse budgivere, der vandt likvidationsauktioner i bytte for 0 DAI. De fik med andre ord gratis tokens, og da disse efterfølgende oversvømmede markedet (i form af salgsordrer), ramlede hele Makers økosystem.