On-chain-data tyder på vækst i Bitcoins pris

Martin Guldlund
| 8 min read
Bitcoin himmel
Bitcoin cloud. Kilde: Adobe

Bitcoins nylige genopblussen betød, at verdens største kryptovaluta målt efter markedsværdi nåede sit højeste prisniveau i det sidste ni måneder – omkring af $26.500 i tirsdags. En række vigtige tekniske og on-chain-indikatorer tyder på en sund og vedvarende trend. Der er med andre ord positive udsigter i farvandet for BTC.

Selv om Bitcoins pris er faldet tilbage under $25.000 siden i onsdags, er BTC stadig oppe med over 27% i forhold til sidste uges lavpunkt omkring $19.500.

På det tidspunkt var der mange bekymringer om en række fiaskoer indenfor kryptovenlige banker.

Bitcoin pris graf

Men der var hele tiden mange folk med en positiv indstilling, som bemærkede, at indikatorerne 200D MA og Realized Price begge ligger mellem $19.700-800. Derefter havde det en positiv effekt, da der i weekende kom nyheder om, at de amerikanske myndigheder ville gribe ind og beskytte indlånere samt indføre en nyt banklikviditets-pakke på 25 milliarder dollar, hvilket altsammen medvirkede til at styrpe prisen på BTC.

Andre vigtige historier, der bidrager til væksten, er blandt andet idéen om, at de mange bekymringer over manglende finansiel stabilitet gør det mindre sandsynligt, at FED laver stramninger. Desuden får de mange bekymringer angiveligt også mange mennesker til at blive tiltrukket af Bitcoin, fordi valutaen repræsenterer et alternativ til det centraliserede finansiellle system.

Bitcoins stærke forsvar af zonen omkring $19.700-800 har også hjulpet med at anspore tilliden til fortsat vækst. Efter at have vist nogle tegn på svaghed i sidste uge, har den seneste vækst medvirket til at en række vigtige on-chain data peger i den rigtige retning.

Hvis Bitcoin kan holde de seneste stigninger og/eller bevæge sig op til det næste område med stor modstand omkring de $28.000 (hvilket mange analytikere nu anser for sandsynligt), vil panelerne hos de store kryptoanalysefirmer ganske givet snart begynde at blinke grønt snart, hvilket signalerer et potentielt bull market.

Slutningen på Bitcoins bear market

Glassnode har en række parametre, der må være opfyldt, før det såkaldte beark market teknisk set kan siges at være slut. Specifikt er der otte parametre, der tilsammen afgør, om Bitcoin bliver handlet til priser, der ligger over bestemte niveauer, om netværkets momentum is er tiltagende, om der atter er profit på markedet og hvorvidt dollar-værdien af Bitcoin er gunstig for langtidsinvestorer (HODLere).

Glassnodes nøgleindikatorer for Bitcoin

Grafen bliver lyseblå, når fem ud af otte indikatorer blinker grønt – og den bliver mørkeblå, når alle otte blinker grønt.

Når alle otte indikatorer blinker grønt, har det historisk set været et klart tegn på, at Bitcoin befinder sig i et opadgående – bull market. I øjeblikket er syv ud af de otte indikatorer grønne. Bitcoins pris befinder sig støt over 200DMA og Realized Price, som er de første to indikatorer. Hvis prisen bryder gennem disse vigtige niveauer, er det ifølge mange analytikere et tegn på, at der finder et skift i momentum sted, hvilket betyder, at vi bevæger os ind i et voksende Bitcoin-marked.

200D-SMA indikator for BTC

Hvis vi kigger på indikatoren, 30-Day SMA, der viser, hvor mange nye Bitcoin wallet-adresser der bliver skabt, er værdien højere end 365-Day SMA var for blot nogle få måneder siden. Dette tyder på, at den hastighed, hvormed nye Bitcoin wallets skabes, stiger. Igen er det historisk set et tegn på, at et bull market er ved at tage form.

nye wallets indikator for BTC

Så er der indikatoren, der hedder Revenue From Fees Multiple. Den skiftede til positive værdier i onsdags, for derefter at blive negativ igen torsdag. Den såkaldte Z-score repræsenterer det antal standardafvigelser, der er gældende, sammenlignet med middelværdien i et dataudsnit. I dette tilfælde viser Glassnodes Z-score antallet af standardafvigelser over eller under middelværdien på Bitcoin over en toårig periode..

Revenue from fees multiple indikator for BTC

Med andre ord: Den tredje og fjerde indikator, der viser om der er en positiv trend i anvendelsen af netværket, har vendt sig til positive værdier, hvilket også er et positivt tegn.

Indikator fem og seks har at gøre med rentabilitet. På trods af et skarpt fald i de sidste par dage – hvilket afspejler et nyligt fald i Bitcoins marked – så har den nye trend vendt sig til det højeste niveau i ni måneder, hvilket får 30-Day Simple Moving Average (SMA) af Bitcoin Realized Profit-Loss Ratio (RPLR) til at bevæge sig over en værdi på 1.

Dette betyder, at Bitcoin-markedet skaber større rentabilitet (i USD), end det skaber tab. Glassnode forklarer: “Dette betyder som regel, at der ikke er flere folk, der sælger med tab. Derfor kommer der en mere sund efterspørgsel, som absorberer rentabiliteten.” Det er med andre ord et tegn på et mere bæredygtigt scenarie. Derfor sender også denne indikator et positivt signal.

realized PL ratio in profit indikator for BTC

I mellemtiden faldt en anden indikator til en værdi under 1. Det drejer sig om den såkaldte 30-day SMA of Bitcoin’s Adjusted Spent Output Profit Ratio (aSOPR), der afspejler, graden af realisret profit for alle coins, der bliver overført på netværket. Denne indikator viser med andre ord ikke længere et positivt signal. Det betyder i bund og grund, at over de sidste 30 dage var markedet i gennemsnit ikke rentabelt.

Det skal dog siges, at med den seneste prisvækst fortsætter, så vil det givetvis betyde, at denne indikator atter lander på en værdi over 1. I så fald blinker samtlige af Glassnodes indikatorer grønt. Hvis man kigger på de sidste 8 år, så har en aSOPR-værdi på over 1 – såfremt den følger en længere nedgang – været et sikkert tegn på prisstigninger og en ny, positiv markedstrend.

aSOPR indikator for BTC

Endelig er der de to sidste indikatorer, der har at gøre med hvorvidt dollar-væriden af folks Bitcoins atter er i HODLernes favør, hvilket siger noget om, at der snart ikke er flere folk, der er villige til at sælge med tab.

RHODL 90D multiple indikator for BTC

Indikatoren, Bitcoin Realized HODL Multiple, har befundet sig i en positiv kurs de sidste 90 dage, hvilket ifølge Glassnode er et positivt tegn. Kryptoanalysefirmaet siger desuden, at “Når indikatoren RHODL Multiple går ind i en trend, der varer 90 dage, så betyder det, at der er mere USD-kapital, som kommer ind i markedet”. Dette “[…] netyder, at folk tager profit, og at markedet er stærkt nok til at absorbere dette, […] og at HODLere begynder at bruge deres BTC.”

supply in profit 30D indikator for BTC

Glassnodes sidste indikator, der afgør Bitcoins helbred, har at gøre med hvorvidt den såkaldte 90-day Exponential Moving Average (EMA) of Bitcoin Supply in Profit har befundet sig i en opadgående trend over de sidste 30 dage. “Supply in Profit” er et udtryk for det antal Bitcoins, som sidst blev overført, da priserne i USD var lavere, end de er nu. Dette siger nemlig noget om, at de blev købt for en lavere pris, og at de teknisk set kunne sælged med profit. Denne indikator blinker nu også grønt.

Analyse af Bitcoins markedscyklusseer også lovende

Det positive skift i Bitcoins on-chain-tendenser kommer på et tidspunkt, hvor folk ellers har for vane at nævne “kerne-værdier”, såsom antallet af aktive wallet adresser, antallet af wallets med en saldo, hastigheden for oprettelse af nye adresser og antallet af daglige transaktioner. Disse har alle været positive, hvilket alt andet lige tyder på en stigende efterspørgsel på Bitcoins blockchain.

Der er også andre metoder, som bruges til at afgøre Bitcoins langsigtede markedscyklus, der giver grund til optimisme. I begyndelsen af januar bemærkede den krypto-fokuserede Twitter-konto @CryptoHornHairs, at Bitcoin næsten helt nøjagtigt følger den bane, som den har gjort i cyklusser af en varighed på fire år – i over otte år.

En anden populær prismodel for Bitcoin tegner et lignende billede. Ifølge Bitcoin Stock-to-Flow-prismodellen varer Bitcoins markedscyklus cirka fire år, hvilket viser et estimat af antallet af BTC  i omløb, i forhold til antallet af nye Bitcoins, der hvert år bliver minet/skabt.

stock to flow indikator for BTC

Ifølge denne model ligger Bitcoins “fair pris” lige nu på cirka $55.000 – og kunne stige til over $500.000 efter den næste halveringsbegivenhed. Det svarer til en prisstigning på cirka 20 gange fra det nuværende prisniveau.

Endelig viser Blockchaincenter.net’s populære Bitcoin Rainbow Chart, at Bitcoin på sit nuværende niveau er et køb. Bitcoin er havnet i købszonen, efter at være kommet ud af kategorien “slagtilbud” i slutningen af 2022. Med andre ord: Modelllen antyder, at Bitcoin gardvist er ved at komme sig efter at have været oversolgt. Under det sidste bull market, nåede Bitcoin helt in i den zone, som i modellen kaldes “Sælg. Seriøst, SÆLG!”.

bitcoin rainbow chart indikator for BTC

Hvis mønstret gentager sig (cirka 1-1,5 år efter den næste halveringsbegivenhed), tyder modellem på, at Bitcoins pris kan ende på omkring $200-$300.000. Det svarer til en fordobling på 8-13 gange fra det nuværende prisniveau.