. 11 min read

Kinesisk kryptovaluta 2024 – Invester i den digitale Yuan

kinesisk kryptovaluta

Kinesisk kryptovaluta er i al sin enkelthed lig med E-Yuan Man kan investere i den digitale udgave af Yuan gennem Yuan Pay Group. Kryptovaluta er nemlig forbudt i Kina, hvor man derfor – illegalt – må se ud over landets grænser for at investere i aktiver som Bitcoin, Ethereum m.fl.

Men forholder det sig virkelig så simpelt, som at der slet ikke findes kryptovaluta i Kina? Det skal vi kigge nærmere på her. Læs om, hvorfor der ikke findes et officielt kinesisk marked for kryptovaluta.

Og hvad vil der egentlig ske i fremtiden, hvis kinesiske kryptovalutaer pludselig bliver gjort lovligt?

Hvad er kinesisk kryptovaluta?


Kinesisk kryptovaluta er for så vidt ikke eksisterende. Markedet er nemlig gjort ulovligt af staten i Kina. Det betyder, at kinesere ikke har mulighed for at købe Ethereum eller Bitcoin og andre store som små kryptovalutaer på markedet.

Kina er kendt som et overvågningssamfund, hvor staten følger med i alt. Kryptomarkedet er i sin essens decentraliseret. Det vil sige, at det ikke er bundet op på banker, som normale valutaer er. Udbredelsen af handel med Bitcoin, og andre kryptoer, førte således til, at Kina for nogle år siden helt forbød handel med kryptovaluta, og dermed kan man ikke købe Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Den kinesiske Yuan er dog blevet gjort digital. Dette er ikke ensbetydende med, at den kan handles som enhver anden kryptovaluta. Det er nemlig stadig staten Kina, der står bag cyber-udgaven af den kinesiske møntfod. Det siges således, at den digitale Yuan er blevet sat i verden for at kunne føre endnu mere kontrol med befolkningen i Kina.

Køb kryptovaluta hos OKX

E-Yuan – Den eneste mulighed for Kina kryptovaluta


E-Yuan er navnet på en digitalisering af den kinesiske Yuan. Den er skabt af staten for at give et alternativ til frie og decentraliserede kryptovalutaer som Bitcoin.

Myndighederne i Kina ønsker ikke at stå tilbage for udviklingen på det globale marked. Derfor har taget et nødvendigt skridt efter lovgivningen, som forbød handel med kryptovaluta.

E-Yuan er navnet på digitaliseringen af den kinesiske valuta. Her får staten Kina således endnu et værktøj, som kan bruges til at overvåge samfundet. Når flere og flere transaktioner foregår med den digitale Yuan, vil staten efterhånden kunne følge enhver overførsel. Dette følger meget godt i tråd med andre værktøjer til overvågning i Kina.

Hvem er Yuan Pay Group?

Yuan Pay Group står for at facilitere handel med E-Yuan. Det er således herigennem, at man kan investere i den digitaliserede kinesiske valuta.

Det kinesiske marked er som bekendt enormt. Hvis den digitale Yuan bryder igennem som almen investering, kan den givetvis stige enormt i kurs. Indtil nu er den dog forbundet med den traditionelle kinesiske Yuan – og således ikke givet fri på det almene kryptomarked. Det er da også tvivlsomt, om det vil ske i fremtiden.

Læser man på hjemmesiden for Yuan Pay Group, så præsenterer man sig som en handelsplatform, hvor man kan investere i netop E-Yuan. Det er dog som med meget andet i Kina svært for alvor at blive klog på. Om den digitale Yuan er sikker og fornuftig at investere i, må derfor siges at være tvivlsomt.

Kinesisk crypto og forbud – Et overblik


 • 2013: Kina forbyder banker at handle med kryptovaluta
 • 2017: Kina forbyder ICOs
 • 2019: Negativ fokus på Bitcoin mining
 • 2020: Forbud mod over 100 udenlandske kryptobørser
 • 2021: Kina forbyder handel med kryptovalutaer og mining

Den kinesiske centralbank – og deraf staten Kina – har fra starten haft et anstrengt forhold til udbredelsen af kryptovaluta. Markedet er i sin essens skabt for at frigøre valutaer fra indblanding fra stater. Den decentraliserede tankegang bag kryptovaluta flugter meget dårligt med statslig kontrol og overvågning i Kina – mildets talt.

Derfor kom det næppe som nogen stor overraskelse, da kryptovalutaer helt blev forbudt i Kina i 2021. Det var således en naturlig fortsættelse af den begrænsning af muligheder for handel med kryptovalutaer, som allerede blev påbegyndt tilbage i 2013.

Lad os se på en tidslinje over kinesisk kryptovaluta.

2013: Kina forbyder banker at handle med kryptovaluta

Handel med kryptovaluta i banker blev gjort forbudt i slutningen af 2013. Dog kunne privatpersoner stadig handle med Bitcoin og andre digitale valutaer. Det blev dog fra statslig side slået fast, at man løb klare risici ved at købe og eje kryptovalutaer.

Grunden til dette skridt findes i decentraliseringen af kryptovaluta. Den manglende statslige indblanding på kryptomarkedet førte til dette indledende skridt mod et totalt forbud. Det blev endvidere fremført af den kinesiske centralbank, at Bitcoin var et oplagt middel til hvidvask af penge og øvrig kriminalitet.

Den fjendtlige kinesiske indstilling overfor kryptomarkedet stoppede dog ingenlunde her. Det betyder, at man ikke længere kan få adgang til de mange kryptobørser.

2017: Kina forbyder ICOs

Nu kom turen til kryptobørser og indsamling af penge via såkaldte ICOs – Initial Coin Offerings. Dette skal ses som et led mod styrkelsen af den kinesiske Yuan, som på det tidspunkt faldt i værdi. De kinesiske myndigheder søgte at forhindre en fortsat pengestrøm ud af landet.

Ved at forbyde ICOs, kunne udenlandske aktører på kryptomarkedet ikke længere sælge tokens til kinesere for at finansiere nye kryptovalutaer. Den kinesiske centralbank stemplede ICOs som ulovlig fundraising. Penge rejst via ICOs skulle således returneres til investorerne.

Aktører på det kinesiske kryptomarkedet blev herefter tvunget til at lukke eller flytte til udlandet. Der var således stadig muligheder for kinesiske krypto-traders for at omgå de mere og mere strikse regler på området. Det har også gjort, at kinesere ikke må investere i ICOs.

Man var dog nu rykket nærmere et totalt forbud med kinesisk kryptovaluta.

2019: Negativ fokus på Bitcoin mining

Bitcoin mining har vist sig at kræve store ressourcer. Derfor var det et område, som de kinesiske myndigheder relativt simpelt kunne slå ned på. Meget krypto-mining foregik således i Kina. Nu blev det erklæret for en stærkt forurenende industri – og deraf fulgte restriktioner på området.

Adgangen til billig elektricitet i Kina havde naturlig rykket en stor del af mining-sektoren til landet. Nu strammede de kinesiske myndigheder så grebet yderligere om et marked, som i forvejen var hårdt ramt af striks lovgivning.

Det pegede i høj grad mod det uundgåelige og endelige forbud, som nu kun var et par år længere ude i fremtiden.

2020: Forbud mod over 100 udenlandske kryptobørser

Nu var det indenlandske kinesiske kryptomarked efterhånden blokeret fra at eksistere legalt via lovgivning. Nu kom turen til de udenlandske kryptobørser, som der stadig blev handlet for blandt kinesiske krypto-traders. Blokering af over 100 udenlandske kryptobørser – exchanges – fulgte.

Blokering af udenlandske hjemmesider er ikke et nyt kapitel i Kina. Sociale medier som Facebook og X er således ikke tilladte. Det var således endnu et naturligt skridt på vejen mod et totalt forbud. Når man ikke har mulighed for at handle med kryptovaluta, bliver pengene i højere grad på det interne marked.

Planerne om en digitalisering af den kinesiske Yuan havde længe været undervejs. På den måde kunne man levere et alternativ til decentraliserede valutaer. E-Yuan er således fuld af modsætninger. Faktisk går den ligefrem imod den tankegang, som kryptomarkedet er skabt ud fra.

2021: Kina forbyder handel med kryptovalutaer og mining

Yderligere restriktioner omkring handel med kryptovaluta og mining fulgte i første halvdel af 2021. Markedet blev hastigt kvalt og et totalt forbud var egentlig blot en kommende formalitet.

I september 2021 fulgte så en erklæring fra de kinesiske myndigheder, som gjorde det klart, hvad det statslige synspunkt omkring kryptovaluta indebar.

Forbud mod kinesisk kryptovaluta i 2021:

 • Alle former transaktioner med kryptovalutaer anses som ulovlige – både på lokale og udenlandske platforme
 • Kinesiske statsborgere med arbejde for udenlandske exchanges, vil blive retsforfulgt
 • Mining af kryptovaluta vil blive gjort forbudt ved at afbryde investeringer i sektoren, øge elomkostninger og blokere nye virksomheder fra at komme ind i industrien

Det endelige forbud i Kina mod kryptovaluta var nu en realitet. Kinesiske krypto-traders måtte nu opgive markedet eller afsøge alternativer, hvilket indebærer betydelige risici.

En sidste mulighed er naturligvis at bakke op om den digitale Yuan, som er udstedt og kontrolleret af staten – og derfor ikke en decentraliseret kryptovaluta.

Køb kryptovaluta hos Skilling

Hvad sker der, hvis kryptovaluta bliver tilladt i Kina?


Kina kryptovaluta

Det er stærkt usandsynligt, at det frie marked i form af kryptovalutaer igen kommer til Kina. Man kan dog tænke nogle tanker i forhold til, hvad staten Kina vil gøre for at efterligne kryptomarkedet. Den digitale kinesiske Yuan har således allerede set dagens lys.

Globale sociale medier er forbudt i Kina, da de kinesiske myndigheder ikke har tilstrækkelig kontrol med informationer på disse sites. I stedet er ‘efterligninger’ som WeChat, Douyin (TikTok) og Weibo meget udbredte i Kina.

Den udenlandske udgave af Douvin (TikTok) beskyldes dog for at indsamle brugernes oplysninger, når den installeres som app på en smartphone. På den måde har de kinesiske myndigheder angiveligt et brugbart værktøj i forhold til at indsamle data om udenlandske borgere.

Kryptovaluta bliver sandsynligvis kun tilladt i Kina under statslig kontrol. Og kun under forhold, som kommer Kina til gode. E-Yuan passer godt ind i denne ligning. Hvis denne digitale valuta vinder frem – også i udlandet – vil det styrke den nationale kinesiske valuta, Yuan. Decentralisering som ved andre kryptovalutaer, kan man dog godt glemme alt om.

Hvad skete der med kursen for Bitcoin, da kryptovaluta blev gjort forbudt i Kina?


Det globale kryptomarked fik naturligvis et rap over nallerne, da kryptovalutaer som Bitcoin blev gjort endeligt forbudt i Kina. Det kan dog ikke siges, at det ikke var under opsejling længe før 2021. Nedturen på kryptomarkedet var således derefter.

Kursen på Bitcoin faldt. Men som det har været i forbindelse med andre nedture for verdens største kryptovaluta, så fandt kursen igen opad. Heller ikke et kinesisk kryptovaluta forbud kunne sætte en stopper for kryptomarkedet som helhed.

Resumé – Sådan er markedet for kinesisk kryptovaluta


Kinesisk kryptovaluta er forbudt. Alligevel findes der en digitalisering af den kinesiste møntfod – E-Yuan. En kryptovaluta i egentlig forstand, kan den dog ikke kaldes, da de ikke er decentral. E-Yuan er nemlig kontrolleret af staten Kina og bundet op på den traditionelle Yuan.

Kryptomarkedet havde længe før det endelige forbud været kilde til opmærksomhed hos de kinesiske myndigheder. Man påbegyndte således en restriktiv tilgang til det frie kryptomarked allerede tilbage i 2013. Herefter gik det gradvist frem mod det endelige forbud mod kryptovalutaer og mining i 2021.

Hvis man vil investere i kinesisk kryptovaluta bliver det derfor i den digitale Yuan via Yuan Pay Group. For udenlandske krypto-traders kan det dog synes som et usikkert marked at begive sig ud på.

Det har angiveligt stort fokus hos de kinesiske myndigheder at udbrede kendskabet til den digitale Yuan. På den måde kan man drage fordel af kryptomarkedet til at styrke egen valuta. Fremtiden vil vise, hvor succesfuld E-Yuan og Yuan Pay Group bliver på både det lokale kinesiske marked og i konkurrence mod de bedste decentrale kryptovalutaer i udlandet.

Der findes masser af risikovillig udenlandsk kapital i forhold til det overordnede kinesiske marked. Spørgsmålet er dog, om investeringer i E-Yuan er den rette vej at gå.

Køb kryptovaluta hos Binance

Det har vi lært:

 • Kryptovaluta er forbudt i Kina
 • Mining af kryptovaluta er også gjort ulovligt
 • E-Yuan er en digitalisering af den kinesiske møntfod
 • Man kan investere i kinesisk kryptovaluta via Yuan Pay Group
 • Borgere i Kina kan veksle deres Yuan til E-Yuan
 • Udenlandske kryptobørser er blokeret på det kinesiske internet
 • Det endelige forbud mod kryptovaluta i Kina var længe undervejs
 • Kinesiske medarbejdere hos udenlandske exchanges bliver retsforfulgt
 • Det er stærkt tvivlsomt, om kryptovaluta igen bliver lovligt i Kina

Ofte stillede spørgsmål


Findes der kinesisk kryptovaluta?

Det eneste kinesiske bud på kryptovaluta er den statsligt kontrollerede E-Yuan.

Hvorfor er kryptovaluta forbudt i Kina?

Grunden til forbuddet mod kryptovaluta i Kina skal findes i, at de kinesiske myndigheder ikke havde tilstrækkelig kontrol med det decentraliserede kryptomarkedet. Forbuddet kan også ses som et led i at styrke den nationale valuta, Yuan.

Kan man investere i den digitale Yuan?

Yuan Pay Group tilbyder udenlandske borgere at investere i den digitale E-Yuan. Det er dog et åbent spørgsmål, om det er en god investering.

Hvornår blev kryptovaluta gjort ulovligt i Kina?

Det endelige forbud mod kryptovaluta i Kina trådte i kraft i 2021.

Vil E-Yuan blive mere værd i fremtiden?

E-Yuan er bundet på værdien af den traditionelle kinesiske Yuan. Det er svært at svare på, om E-Yuan bliver mere værd på sigt.

Findes der kinesisk Bitcoin?

Der findes ikke kinesiske kryptovaluta som Bitcoin. Faktisk er kryptovaluta og mining forbudt i Kina. Den kinesiske stat har i stedet skabt den digitale Yuan – E-Yuan.