. 11 min read

Undgå skat på crypto – Sådan undgår du et skattesmæk

Her får du vigtig info om at undgå skat på crypto. Det er vigtigt at kende til reglerne for skat af kryptovaluta, så man undgår et skattesmæk.

Kryptovaluta beskattes efter forskellige regler. Gevinster beskattes og man kan modregne tab ved at få et fradrag. Men hvordan betaler man skat af crypto?

Læs med videre for et stort og vigtigt overblik.

krypto skat – Kort om reglerne

 • Gevinster på krypto beskattes overordnet set som løn (dog uden 8% am-bidrag)
 • Krypto-gevinster kan medføre en skat fra 37% til 53% (afhænger af konkrete indkomstforhold)
 • Det er muligt at få fradrag for tab på 26%
 • Skriv samlede gevinster på krypto i rubrik 20 på din årsopgørelse
 • Skriv samlede tab på kryptovaluta i rubrik 58 på årsopgørelsen
 • Oplys resultater på årsopgørelsen senest 1. maj året efter salg af kryptovaluta

Skal man betale skat af crypto?


Ja, gevinster på handel med kryptovaluta er skattepligtige. Man risikerer et stort skattesmæk, hvis ikke man har styr på, hvordan man indberetter både tab og gevinster på kryptovaluta til SKAT.

Handel med kryptovaluta anses som spekulation. Det vil sige, at man køber kryptovaluta med henblik på en gevinst i fremtiden. Sælger man kryptovaluta, skal det hos SKAT indberettes, om man har lidt tab eller opnået en gevinst.

Når man indberetter gevinster og tab på kryptovaluta, skal man opgive de samlede tal. Man kan således ikke trække eventuelle tab fra sine gevinster – eller den anden vej rundt. De fulde beløb skal opgives som gevinster eller tab.

Køb kryptovaluta hos OKX

Reglerne for at undgå skattesmæk på krypto


Rubrik 20 og 58 på årsopgørelsen er ikke til at komme udenom, hvis man handler med kryptovaluta. Rubrik 20 er den ‘sjove’ rubrik, hvor man skal oplyse sine samlede gevinster ved handel med kryptovaluta. Det er vigtigt at sætte sig ind i de nye skatteregler krypto.

Den knapt så morsomme rubrik 58, hvor man oplyser de samlede tab på kryptovaluta, kommer man næppe heller til at stifte bekendskab med.

Det er vigtigt at researche sine handler med kryptovaluta, da det er et meget volatilt marked. Men det er også af yderste vigtighed at kende til reglerne fra SKAT, så man undgår et kæmpe skattesmæk.

 • Sørg for at gemme købs- og salgsoplysninger på krypto, så du altid har dokumentationen parat i forhold til SKAT
 • Gevinster og tab på krypto udregnes som forskellen på købspris og salgspris

Skriv gevinster på krypto i rubrik 20

Hvis man går struktureret til opgaven, er det faktisk ganske simpelt at opgive gevinster på handel med kryptovaluta til SKAT.

 1. Log på TastSelv Borger hos SKAT
 2. Vælg nu ‘Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet’
 3. Find rubrik 20 under ‘Anden personlig indkomst’ og dernæst ‘Fradrag’
 4. Skriv de samlede gevinster på krypto i rubrik 20
 5. Klik på ‘Næste’ nederst på siden
 6. Klik på ‘Godkend’

Sværere er det faktisk ikke at angive sine gevinster på handel med kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Det er i den grad værd at danne sig et overblik, der viser både gevinster og tab i løbet af året. På den måde undgår man et potentielt stort skattesmæk.

Bitcoin kursen ændrer sig konstant, og det er vigtigt at være opmærksom på, når man handler med kryptovaluta for at undgå et skattesmæk.

Skriv tab på kryptovaluta i rubrik 58

Når man opgiver gevinster på kryptovaluta, er det som regel også tid til at oplyse om potentielle tab. De fleste krypto-traders har således tal at opgive i begge rubrikker.

 1. Log på TastSelv Borger hos SKAT
 2. Vælg nu ‘Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet’
 3. Find rubrik 58 under ‘Øvrige lønmodtagerudgifter’ – hvis rubrik 58 ikke findes på årsopgørelsen, skal du rette henvendelse til SKAT og anmode om oprettelse
 4. Skriv de samlede tab på krypto i rubrik 58
 5. Klik på ‘Næste’ nederst på siden
 6. Klik på ‘Godkend’

Tab på krypto er lige så vigtigt at få oplyst til SKAT som gevinster. Husker man at angive de korrekte tal i begge rubrikker, kan man undgå skat på crypto i form af et skattesmæk.

Sådan kan man undgå skat på crypto


 • Det danske skattetryk er højt – også på krypto
 • Man kan betale mindre skat på krypto ved at flytte til andre lande
 • Alle lande har forskellige regler for beskatning af kryptovalutaer
 • Man kan også undgå skat på crypto ved at holde på sine investeringer

Vi anbefaler ikke følgende i forhold til at undgå skat på crypto. Men det er sådan en tilgang, nogle crypto-handlende vælger. Som dansk statsborger skal man betale skat, når man opnår gevinster ved handel med kryptovaluta. De forskellige landes myndigheder ser dog forskelligt på Bitcoin skat.

Køb kryptovaluta hos Skilling

Undgå skat på crypto – flyt fra Danmark

Hvis man flytter fra Danmark og skattepligten til Danmark dermed ophører, anser SKAT beholdningen af kryptovaluta for at være solgt til handelsværdien på fraflytningsdagen. Det er på den måde ikke muligt at tage kryptoværdier med sig ud af landet, da man bliver automatisk beskattet ved fraflytning.

Det er naturligvis også et stort skridt at fraflytte Danmark for at undgå skat på crypto. Men markedet for handel med kryptovaluta rummer nogle store aktører, som simpelthen vælger at afsøge muligheden for at undgå skat på crypto. På den måde kan der spares store summer på årlig basis.

Den mindre investor i kryptovaluta bør dog sætte sig grundigt ind i reglerne for skat på kryptovalutaer i Danmark. Her vil en fraflytning næppe komme på tale.

Vi betaler meget skat i Danmark. Reglerne for skat på krypto hører da også til nogle af verdens mest strikse. Når det så er sagt, så gælder det om at sætte sig grundigt ind i reglerne for skat i andre lande. For det er helt sikkert ikke så simpelt, som det måske lyder.

Hold fast på dine krypto-investeringer og undgå et skattesmæk

Hvis det handler om store kryptovalutaer som Bitcoin eller Ethereum, så findes der en ret så simpel måde at undgå skat på crypto. Man kan simpelthen holde sig fra at sælge sine aktiver. Hvis man tror på, at kryptomarkedet stiger over tid, vil det være mest fornuftigt at lade kurserne arbejde for sig i stedet for at jagte afkast via regelmæssige køb og salg.

Nu er Bitcoin ikke længere et nyt finansielt aktiv. Men tænk, hvis man havde solgt sin investering i Bitcoin kort tid efter, at kryptovalutaer blev alment kendte. Her ville man være gået glip af et kæmpe afkast.

Kort sagt: Langsigtet investering viser sig ofte som det mest fornuftige. På den måde bliver man også fri for at skulle forholde sig til at angive tal på sin årsopgørelse.

Det kan være, at den letteste vej at tjene penge på kryptovalutaer, er ved at købe for et beløb i en eller flere kryptoer – og så holde på sine investeringer i mange år frem.

Man betaler ikke Bitcoin skat, før man foretager et salg.

Mere om krypto skat


undgå skat på krypto

Skat på køb og salg af kryptovaluta er som udgangspunkt relativt simpelt at have med at gøre. Der findes dog grene af kryptomarkedet, som besværliggør processen. Hvis man har med noget af nedenstående at gøre, er det helt sikkert bare med at sætte sig ordentligt ind i området.

Én ting er handel med Bitcoin, som efterhånden er blevet alment blandt danske investorer. Noget andet er beskatning på områderne omkring staking, mining, stablecoins m.m.

Læs mere om reglerne for beskatning af kryptovaluta på SKATs hjemmeside. Her får man det store overblik i forhold til de enkelte dele af markedet. Det er i øvrigt muligt at rette henvendelse direkte til SKAT i tilfælde af tvivl.

Staking rewards

Man kan modtage såkaldte staking rewards ved at holde på en investering i kryptovaluta. Det kan sammenlignes lidt med, at man modtager renter for at have penge stående i banken. Men her ophører lighederne så også.

Området omkring staking af kryptovaluta er noget af en gråzone. Som udgangspunkt bør man dog forholde sig til, at staking rewards (præmier) er skattepligtige på det tidspunkt, man modtager dem og kan bruge dem.

De tildelte kryptovalutaer i form af rewards via staking beskattes som personlig indkomst. Det er således igen rubrik 20 på årsopgørelsen, man skal finde frem.

Mining

Mining af kryptovaluta er som regel forbundet med store udgifter. Derfor betragtes dette område ikke som spekulation – men som hobbyvirksomhed.

Overskud ved krypto-mining betragtes også som personlig indkomst og skal angives i rubrik 20. Det er dog vigtigt at bemærke, at underskud ved mining ikke er fradragsberettiget.

Stablecoins

En gren af kryptomarkedet består af stablecoins. Disse betragtes af skattevæsenet som finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er kryptovaluta. Gevinster eller tab ved salg af disse beskattes som kapitalindkomst.

Man skal opgøre gevinster eller tab for hver enkelt finansiel kontrakt ved årets udløb. Har man flere finansielle kontrakter, skal man medregne årets samlede nettogevinst eller nettotab.

Det er således vigtigt, at skat på stablecoins opgøres efter lagerprincippet. Det vigtigste punkt er her, at man bliver beskattet, selvom man ikke har solgt sine finansielle kontrakter. Her er altså tale om løbende beskatning i forhold til, om de underliggende aktiver er blevet mere eller mindre værd i årets løb.

Stablecoins gør det alt andet lige noget mere indviklet at holde styr på sin krypto-skatteopgørelse.

Kryptogaver

Tildeling af kryptovaluta som gaver i form af enten airdrops, hardfork m.m. er også skattepligtig indkomst. Her skal man således igen have fat i rubrik 20 på sin årsopgørelse.

En værdi af en kryptogave er som hovedregel 0 kroner. Derfor skal den samlede værdi af fx kryptovalutaer, modtaget som airdrops, angives under anden personlige indkomst.

Sælger man efterfølgende kryptovalutaer, anskaffet som gaver, skal vurderingen af gevinster eller tab angives korrekt. I dette tilfælde anbefaler SKAT, at man retter direkte henvendelse for et bindende svar.

Renter på kryptovaluta

Har man kryptovaluta stående på en konto, som trækker løbende renter, skal disse indberettes til SKAT som personlig indkomst under rubrik 20.

Det er modtagelsestidspunktet, hvor man kan disponere over beløbet, som afgør den præcise værdi.

Hvis man beholder sit renteafkast i form af kryptovaluta, er dette som udgangspunkt at betragte som spekulation. Det forventes nemlig, at man håber på et afkast ved videresalg i fremtiden.

Resumé – Undgå skat på crypto


Det er absolut værd at sætte sig ind i reglerne for beskatning af kryptovalutaer. På den måde er det ikke muligt at undgå skat på crypto – men at undgå et skattesmæk som følge af mangelfuld eller forkert opgivelse af gevinster eller tab ved salg af kryptovalutaer.

Handler man udelukkende med store kryptoer som Bitcoin og Ethereum på kendte kryptobørser som OKX, bør det være let nok at overskue reglerne for skat på krypto. Noget andet er, hvis det drejer sig om stablecoins, airdrops eller krypto mining.

Vi anbefaler, at man retter direkte henvendelse i tvivlstilfælde. Vi påtager os i øvrigt intet ansvar i tilfælde af skattesmæk på crypto. Det er alle investorers eget ansvar at opgive korrekte tal på årsopgørelsen til SKAT.

Det har vi lært om krypto skat

 • Man skal betale skat af gevinster på kryptovaluta
 • Tab på kryptovaluta er fradragsberettiget
 • Som borger i Danmark skal man betale skat af kryptovaluta
 • Gevinster oplyses på årsopgørelsen i rubrik 20
 • Tab oplyses i rubrik 58
 • Man skal ikke betale skat af krypto, hvis man ikke sælger
 • Kryptogaver er også skattepligtige
 • Stablecoins beskattes efter lagerprincippet
 • Der gælder andre skatteregler for krypto i udlandet
 • Langsigtet investering kan være den rette vej at gå

Køb kryptovaluta hos Binance

Ofte stillede spørgsmål


Skal man betale skat af krypto?

Ja, man skal betale fra 37% til 53% krypto skat – afhængigt af personlige indkomstforhold.

Hvor indberetter man gevinster og tab på kryptovaluta på sin årsopgørelse?

Man indberetter krypto-gevinster i rubrik 20 på sin årsopgørelse. Tab i rubrik 58.

Skal man oplyse kryptovalutaer på sin årsopgørelse, hvis man ikke har foretaget salg?

Nej, man skal ikke oplyse noget til SKAT, hvis man ikke har foretaget salg af kryptovalutaer.

Skal man betale skat ved handel med kryptovaluta i udlandet?

Ja, hvis man er skattepligtig borger i Danmark, skal man betale skat af kryptovaluta – også hvis handlen har fundet sted i udlandet.

Er handel med kryptovaluta at betragte som spekulation?

Ja, handel med kryptovaluta betragtes som spekulation af SKAT. Investering i kryptovaluta formodes at finde sted med et fremtidigt salg og afkast i sigte.

Hvordan dokumenterer man sine handler med kryptovaluta?

SKAT anbefaler, at man gemmer kvitteringer – og andre bilag ved handler med kryptovaluta – som mulig fremtidig dokumentation.

Kan man helt undgå skat på crypto?

Man har som borger pligt til at betale skat på crypto. Ellers kan man flytte til udlandet, hvor der gælder andre regler på området. At undgå salg af sine kryptovaluta er også en måde at undgå skat på crypto.