Bitcoin-transaktioner uden internet? Nu muligt med satelitter

Ruholamin Haqshanas
| 2 min read
fysisk Bitcoin gylden
Kilde: Pixabay

Blockstream er et firma, der bygger Bitcoin-infrastruktur, og som netop har indgået et partnerskab med ZeroSync Association; en non-profit organisation i Schweiz. Sammen arbejder de på at skabe såkaldt “zero-knowledge proof” ved hjælp af Blockstreams satellit.

Dette samarbejde betyder, at “Bitcoin nodes” kan synkronisere med hinanden fra hvilket som helst sted på Jorden, selv hvis der er dårlig internetdækning, og det tager blot brøkdele af et sekund – i stedet for timer eller dage.

“Vi er glade for at meddele, at Adam Back, CEO for Blockstream, indvilligede i at samarbejde med ZeroSync for at udsende ZK-proofs via Blockstreams Satellit!” skrev ZeroSync i et tweet. 

I forlængelse af den seneste udvikling har ZeroSync planlagt at gennemføre en prøveudsendelse med Blockstreams satellit-hardware inden årets udgang.

Blockstreams satellit-netværk giver gratis global adgang til Bitcoin ved at udsende dens blockchain til hele planeten, sågar områder med dårlig internetdækning.

ZeroSync Association er oprettet af tre tyske dataloger og er en ny nonprofitorganisation, der har til formål at hjælpe med at skalere Bitcoin ved hjælp af nul-vidensbeviser (zk-proofs), en kryptografisk teknik, der er blevet ekstremt populær på den rivaliserende blockchain Ethereum.

“ZeroSync baner vejen for udviklingen af bevissystemer til Bitcoin”, står der på virksomhedens hjemmeside. “Ved at anvende banebrydende kryptografi baner vi vejen for fremtiden for Bitcoins skalerbarhed, interoperabilitet og privatliv”.

I kryptografi er et nul-vidensbevis en metode, hvorved en part kan bevise over for en anden part, at et givent udsagn er sandt – uden at afsløre udsagnet.

Teknikken fungerer, ved at verifikatoren beder beviseren om at udføre en række handlinger, der kun kan udføres nøjagtigt, hvis beviseren har kendskab til den underliggende information.

Sådan kan Zk-proofs hjælpe Bitcoin til bedre privatliv og sikkerhed

ZK-proofs kan hjælpe Bitcoin med at blive mere privat og sikker, da teknologien muliggør fortrolige transaktioner, hvor det kun er de involverede parter i transaktionen, der har adgang til detaljerne.

Desuden kan zk-proofs forbedre Bitcoins skalerbarhed ved at reducere mængden af data, der skal behandles og lagres på blockchainen.

Dette opnås gennem en proces, der kaldes “batching”, hvor flere transaktioner kombineres til ét bevis, hvilket reducerer belastningen af netværket. ZeroSync skriver på sin hjemmeside:

“Kort sagt kan nulviden-beviser (ZKP) skabe et paradigmeskift i blockchains skalerbarhed og privatliv. Der er allerede en seriøs indsats i gang i Ethereums community for at anvende denne teknologi, men der er endnu ikke foretaget tilsvarende investeringer for Bitcoins netværk”.

ZeroSync har allerede formået at skabe en funktionel prototype, der gør det muligt for brugerne at verificere den nuværende tilstand af Bitcoins blockchain – herunder ejerskabsdata og transaktionshistorik – uden at man behøver downloade blockchainens samlede mængde data, der pt. fylder cirka 500 GB.