Celsius’ Alex Mashinsky anholdt – amerikanske myndigheder sagsøger bankerot kryptolånefirma

Martin Guldlund
| 3 min read
Celsius' Alex Mashinsky anholdt - amerikanske myndigheder sagsøger bankerot kryptolånefirma
Kilde: Adobe/Canva

Den tidligere CEO for det konkursramet kryptolånefirma Celsius Network Ltd., Alex Mashinsky, er anklaget for bedrageri af det amerikanske justitsministerium (DoJ) og sigtet af tre andre agenturer efter virksomhedens krak.

Derudover er Celsius og Mashinsky også ramt af en mængde retssager og påstande fra forskellige amerikanske agenturer, herunder SEC (Securities and Exchange Commission), CFTC (Commodity Futures Trading Commission) og FTC (Federal Trade Commission).

I januar 2023 anlagde Letitia James, der er rigsadvokat i New York, retssag mod Mashinsky, der grundlagde Celsius.

Ifølge disse anklager, havde Mashinsky vildledt sine investorer med henblik på virksomhedens økonomiske status, før de indgav en konkursbegæring.

Mashinsky afviste på det kraftigste disse påstande og kaldte dem “grundløse” og tilskrev dem misinformation på internettet.

Justitsministeriet: Mashinsky og andre anklaget for svig og sammensværgelse

Mashinsky – og flere andre individer – er sigtet for adskillige forhold af Justitsministeriet, herunder svindel med værdipapirer, råvaresvindel, pengeoverførsler og sammensværgelse.

Ifølge justitsministeriet var Mashinsky og Celsius’ CRO, Roni Cohen-Pavon, indblandet i en langsigtet plan om at narre deres kunder med hensyn til virksomhedens reelle markedsværdi og deres egeninteresse i CEL.

Desuden påstår justitsministeriet, at marketingsmateriale, som firmaet brugte, skabte det indtryk, at Celsius var “en moderne bank”.

Men ifølge DoJ drev Mashinsky Celsius som en højrisiko-investeringsfond, vildledte sine kunder og lokkede dem til at blive uvidende investorer i en langt mere risikabel – og mindre profitabel – forretning, end den blev beskrevet som.

SEC sigter Mashinsky og Celsius for svig

Samme dag lagde SEC sag an mod Celsius og dets grundlægger, Mashinsky, med påstande om svindel med værdipapirer.

Ifølge retsdokumenterne er der tale om fire tilfælde af bedrageri og et tilfælde af svig med værdipapirer.

SEC’s klage argumenterer for, at Celsius (CEL) og dets såkaldte Earn-produkt bør klassificeres som værdipapirer.

Før firmaets krak sidste sommer lokkede platformen brugere til med høje renter gennem det såkaldte Earn Interest-program, der blev promoveret som en “sikker investering med gode afkast”.

I klagen lyder det, at: “Celsius tilbød og solgte CEL og Earn Interest-programmet som værdipapirer… Celsius og Mashinsky har aldrig indsendt en registrering til SEC eller haft en gyldig tilladelse til at udbyde og sælge værdipapirer gennem deres Earn Interest-program”.

SEC anklager Celsius og Mashinsky for at misrepræsentere virksomhedens forretningsmodel, vildlede investorer om usikrede lån, risikabel handel og indtægtsfordeling som renter.

Disse påstande var angiveligt falske og blev bevidst skjult, indtil Celsius erklærede sig konkurs i juli 2022.

Bedrageripåstande og forlig

CFTC har anklaget Celsius og firmaets CEO, Mashinsky, for at drive en form for svindel, der vildledte kunder om sikkerheden og rentabiliteten af den kryptobaserede finansieringsplatform.

På trods af forværrede markedsforhold fortsatte Celsius med at fremme sin pålidelighed, mens Mashinsky skjulte tab for kunderne.

FTC fremlagde et forlig med Celsius, der forbyder virksomheden og dens tilknyttede selskaber at udbyde aktiv-relaterede produkter eller tjenester.

Forliget omfatter også en dom på 4,7 milliarder dollar samt en plan om at Celsius skal returnere aktiver til sine kunder via en konkursbehandling.

FTC sigtede også de tidligere topchefer Leon, Goldstein og Mashinsky for at manipulere brugerne til at overføre kryptovalutaer til platformen.

Cheferne har endnu ikke accepteret forliget, så sagen vil fortsætte i en føderal domstol.