Coinbase advarer SEC: Vil kæmpe, hvis de bliver sagsøgt

Sead Fadilpašić
| 4 min read
Coinbase vil kæmpe mod SEC, hvis de bliver sagsøgt
Kilde: AdobeStock / photo_gonzo

Den store kryptobørs Coinbase fortsætter sit modangreb mod den amerikanske tilsynsmyndighed og fortæller agenturet, at Coinbase vil være en “modstander med store ressourcer”, hvis kryptobørsen bliver sagsøgt.

Coinbase reagerede på en meddelelse, der blev sendt sidste måned af SEC (US Securities and Exchange Commission), som foreslog, at agenturet havde tænkt sig at håndhæve visse regler.

I sit svar skrev kryptobørsen:

“Hvis Kommissionen forfølger denne sag, vil den stå over for en modstander med store ressourcer, som vil være tvunget og motiveret til at undersøge alle muligheder.”

Chefjurist Paul Grewal fortalte Bloomberg, at børsen stadig gerne vil undgå retssagen, og udtalte, at den “ikke har valgt denne kamp”.

I svaret sagde børsen også, at Coinbase “aldrig har ønsket at føre en retssag mod Kommissionen”, og at “Kommissionen heller ikke burde have noget ønske om at føre retssager.”

(Intet) svar

Coinbase står fast i sin påstand om, at intet token, der er noteret på deres platform, er et værdipapir, og at SEC ikke gør et egentligt forsøg på at tale med sektoren og give klare lovmæssige retningslinjer.

Som det blev rapporteret i denne uge, indgav Coinbase en klage til en føderal appeldomstol i Philadelphia, USA, og bad retten om at tvinge SEC til at svare på børsens anmodning fra juli 2022, der bad om klarere retningslinjer for kryptolovgivning.

Anklageskriftet hævdede, at “SEC nægter at behandle Coinbase’s bøn om lovgivning”, selv om agenturet havde udtrykt intentioner om at indlede “håndhævelsesprocedurer” mod Coinbase for at have noteret påståede uregistrerede værdipapirer.

I mellemtiden gentog SEC-formand Gary Gensler i en video i torsdags, at de fleste digitale aktiver er værdipapirer, og at kryptovirksomheder skal følge de eksisterende og klare regler.

Desuden sagde han, at kryptovirksomheder har flere funktioner på samme tid, herunder at være børser, mæglervirksomheder og “clearinghouses”, hvilket “skaber interessekonflikter, der underminerer vores gennemprøvede investorbeskyttelse”, sagde Gensler.

Alt dette har at gøre med den såkaldte “Wells-meddelelse” som SEC indgav til Coinbase: En formel meddelelse, der informerer en modtager om agenturets hensigt om at anlægge håndhævelsessøgsmål mod dem pga. potentielle overtrædelser af værdipapirlovgivningen begået af virksomheden, såsom at agere som uregistreret børs, clearingagentur og mægler.

Denne form for håndhævelse, argumenterede Bloomberg, “kunne udgøre en eksistentiel trussel mod Coinbase og dens nuværende forretningsmodel.”

Er truslen om retssag et strategisk træk?

Børsen hævdede imidlertid i sit svar på Wells-meddelelsen, at SEC muligvis bruger truslen om en retssag til at tvinge virksomheden til at registrere sig som en national værdipapirbørs (NSE) og clearingagentur, hvilket SEC ifølge Coinbase ikke har bemyndigelse til at kræve.

Coinbase skrev:

“Truslen om forestående retssager ser ud til at have til formål at presse Coinbase til at acceptere krav, som Kommissionen simpelthen ikke har autoritet til at stille: Nemlig at Coinbase (i) er enig i, at stort set alle digitale aktiver noteret på Coinbases platform er værdipapirer; og ( ii) revidere hele sin forretningsmodel for at registrere sig som en NSE og et clearingagentur, hvilket potentielt kræver, at Coinbase opgiver hele sin forretningsmodel og reviderer sin offentlige virksomhedsledelsesstruktur, så den overholder grænserne for koncentreret stemmekontrol af NSE’er og clearingagenturer. Ingen af disse krav understøttes af loven eller ligger inden for rammerne af Kommissionens beføjelser.”

SEC har lanceret en aggressiv nedkæmpelse af kryptoindustrien efter FTX-krakket sidste år.

Indtil videre har det agenturet truffet foranstaltninger mod kryptobørserne Bittrex og Gemini, kryptoudlåneren Genesis samt adskillige personer, der er anklaget for at manipulere kryptoaktiver, herunder kryptoiværksætteren Justin Sun og den vanærede Terraform Labs-grundlægger Do Kwon.

For at imødekomme den voksende lovmæssige usikkerhed i USA, udtalte Coinbases CEO, Brian Armstrong, endda, at børsen kunne forlade USA, hvis lovgiverne ikke præciserer deres definitioner på “digitale aktiver”.

“Alt er muligt, inklusive flytning eller hvad der skal til”, sagde Armstrong under Innovate Finance Global Summit i sidste uge.

Som svar på meddelelsen argumenterede Coinbase også for, at hvis SEC forfølger dem retsligt, vil agenturet også “stille sine egne metoder fore retten”, eftersom retten ville få indsigt i historien om Coinbase’s bestræbelser på at engagere sig i lovgivningen.

“Siden mindst 2018 har personalet gentagne gange bedt om (og modtaget) Coinbases værdipapirlov-analyser relateret til dets noteringsproces og staking.ydelser”, udtalte Coinbase.

“At personalet aldrig rejste nogen specifikke bekymringer om Coinbases levering af disse tjenester, bør få retten til at konkludere, at Kommissionens krav alene derfor bør udelukkes.”

Børsen understregede, at det ikke er i Kommissionens interesse at forfølge en retssag mod Coinbase.