Danmarks Finanstilsyn tvinger Saxo Bank til at likvidere al kryptovaluta

Martin Guldlund
| 1 min read
Danmarks Finanstilsyn tvinger Saxo Bank til at likvidere al kryptovaluta
Kilde: Pixabay

Danmarks Finanstilsyn har pålagt Saxo Bank, en der er en stor investerings- og handelsplatform med mange aktivklasser, at frasælge hele sin beholdning af kryptovaluta.

Bankens handel med kryptoaktiver er for egen regning, og “findes at ligge uden for pengeinstitutters lovlige virksomhedsområde”, skrev Finanstilsynet.

“Ureguleret handel med krypoaktiver kan skabe mistillid til det finansielle system, og Finanstilsynet finder, at det vil være ubegrundet at legitimere handel med kryptoaktiver.”

Saxo Bank begyndte at udbyde kryptovaluta i maj 2021, og bankens kunder kan købe og sælge Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Litecoin (LTC) mod EUR, USD og JPY fra en enkelt marginkonto uden selv at eje en krypto wallet. Desuden udbyder Saxo Bank allerede forskellige krypto-produkter, blandt andet ETN’er og ETF’er.

Finanstilsynet konkluderede dog efter en grunding vurdering, at handel med kryptovalutaer ikke er indebefattet af bilag 1 til loven om drift af finansiel virksomhed.

Saxo Bank har en “begrænset” mængde kryptovaluta, og Finanstilsynets ordrer vil have en “meget lille indvirkning” på banken, udtalte Lasse Lilholt, der er talsmand for Saxo Bank, til Bloomberg.

Saxo vil undersøge Finanstilsynets beslutning “grundigt for at overveje, hvordan vi vil håndtere sagen”.

Finanstilsynet fastslog, at EU’s kryptolovgivning – den såkaldte MiCA-rammeaftale – vil træde i kraft fra den 30. december 2024, og at handel med kryptovaluta vil være ulovligt indtil da.

Danmarks tilgang til krypto

Finanstilsynet understreger, at kryptovalutaer, der anvendes til betalinger, typisk ikke er omfattet af lovgivning. Dog er der gældende love for ICO’er, afhængigt af deres egenskaber.

For at afgøre, om en ICO er underlagt finansiel regulering, bør den f.eks. kunne demonstrere, at det pågældende token giver investorerne stemmerettigheder eller beslutningstagning med henblik på virksomhedens overskud.

Dette skyldes, at Finanstilsynet ikke er autoriseret til at regulere tokens, der har sådanne egenskaber.

Som medlem af Den Europæiske Union deltager Danmark aktivt i kampen mod hvidvask af penge. EU’s anti-hvidvaskningslove (også kaldet AML, Anti Money Laundering) er teknologisk neutrale, og det gælder også kryptovalutaer.