Danmarks Nationalbank: Kryptoaktiver er ikke aktuelt en trussel

| 1 min read

 

danmarks nationalbank

Danmarks nationalbank har i slutningen af 2023 udsendt en rapport omhandlende det nuværende marked for kryptoaktiver. Fra denne rapport er der tre hovedpointer angående kryptovalutaer at fremdrage.

Først og fremmest skønnes kryptoaktiver på nuværende tidspunkt ikke at udgøre en væsentlig trussel mod dansk økonomis stabilitet. Grunden til dette skal findes i, at det kun er omkring 4% af danske husholdninger, der ejer et eller flere kryptoaktiver.

På denne baggrund kan selv markant turbulens på kryptomarkedet ikke rokke ved den finansielle sektor i Danmark. Dette kan dog ændre sig i fremtiden, hvis kryptoaktiver vinder endnu mere frem som investeringsmiddel m.m.

Danmarks Nationalbank fremhæver også sit synspunkt omkring kryptovalutaer som spekulative aktiver med høj risiko for investorerne. Her er det bl.a. kryptovalutaers decentralisering, der giver anledning til bekymring. Aktiverne handles på handelsplatforme karakteriseret ved høj kompleksitet og lav gennemsigtighed, som det lyder i rapporten.

Endelig vil kommende EU-regulering adressere en række risici og understøtte finansiel innovation. Som bekendt er kryptomarkedet stadig relativt nyt. Derfor skal der skabes ensartede regler for finansielle tjenesteudbydere, uanset hvilken teknologi deres tjenester baseres på.

Øget fokus på sikkerhed og ensretning


Alt i alt peger rapporten på endnu et skridt på vejen mod en gradvis ‘normalisering’ af kryptomarkedet. Kryptovalutaer anses stadig som risikable finansielle aktiver. Men øget fokus på sikkerhed og ensretning på markedet vil givetvis få endnu flere almene investorer til at kigge mod denne sektor.

Bitcoin var verdens første kryptovaluta. Det er også den med afstand største, når man kigger på markedsværdien. Kursen for Bitcoin trækker som grundregel markedet i enten den ene eller anden retning. Det går godt for det samlede kryptomarked med en stigende Bitcoin-kurs – og omvendt.

Du kan læse om at blive rig på krypto (måske) her. Der er dog rigtig gode grunde til at sætte sig grundigt ind i, hvad kryptovalutaer i det hele taget er for noget, før man investerer sine penge.

Læs også den fulde rapport om kryptoaktiver fra Danmarks Nationalbank her.