Krypto startup forvandler skrald til penge: Ecoterras banebrydende Web3-genbrugsplatform

Jimmy Aki
| 3 min read
mand med mobiltelefon

I den moderne verden er den store stigning i den globale affaldsproduktion blevet en stor udfordring, som kun bliver værre pga. faktorer som befolkningstilvækst, urbanisering, økonomisk udvikling og forbrugeradfærd.

Traditionelle affaldshåndteringsteknikker, som beskrevet af UNEP, kommer til kort, da kun 20% af affaldet genanvendes hvert år, mens millioner af tons ender på lossepladser, farlige åbne affaldsgrave og i havene.

Ecoterra, et innovativt krypto-projekt, forsøger at tackle klimaforandringerne ved at revolutionere vores genbrugspraksis.

Ved at benytte en banebrydende recycle-to-earn-model (R2E) motiverer denne platformen sine brugere til at engagere sig i genbrug af affaldsprodukter.

Det nye projekt viser et betydeligt potentiale og har allerede sikret over $600.000 i finansiering inden for blot et par uger, hvilket afspejler en hurtigt voksende interesse for den bæredygtige løsning.

Innovative måder at tilskynde til genbrug

Følgevirkningerne og spredning af forureningen fra vores affald fremhæver, hvor vigtigt det er at prioritere affaldsreduktion, genanvendelse og miljøvenlige bortskaffelsesmetoder.

Her kommer ecoterra ind i billedet.

Ecoterra er et blockchain-baseret projekt med stort potentiale indenfor recycle-to-earn (R2E): En model, der motiverer folk til at genbruge affaldsprodukter – og belønner dem økonomisk for det.

Det miljøbevidste ecoterra-projekt er fokuseret på at øge kendskabsgradet til de uoprettelige konsekvenser af menneskets daglige handlinger og adfærd.

Et utal af miljøproblemer – såsom syre i havene, madspild, luft- og plastikforurening, skovrydning og madspild – udgør betydelige trusler mod menneskeheden.

Som svar på disse presserende miljømæssige udfordringer har ecoterras team et mål: At fremme genbrug for at afbøde den globale opvarmning og klimaændringerne, hvilket giver det enkelte menneske mulighed for at gøre en håndgribelig forskel.

For at opnå dette har projektet skabt flere initiativer, der belønner brugerne og motiverer dem til at genbruge.

Initiativet er rettet mod forskellige typer brugere: Genbrugere, regeringer, små virksomheder, store virksomheder, industrier og ikke-statslige organisationer (NGO’er).

Disse grupper kan bidrage til platformens økosystem ved at købe råvarer fra ecoterras markedspladse og belønne medlemmerne med krypto: ECOTERRA tokens.

På den måde får virksomhederne tilstrækkeligt med råmaterialer til at skabe nye produkter til en lav pris og samtidigt maksimere deres profit.

Flere populære brands har allerede integreret ecoterras affaldshåndteringsøkosystem i deres databaser, blandt andet Dr. Pepper, Heineken, Vittel, San Pellegrino, Pepsi, Fanta, Evian og Peroni.

Genbrug og tjen penge

Ecoterra har forpliget sit til at fremelske genbrug ved at skabe et marked for genbrugsmaterialer og udvikle en platform, der motiverer til øget genbrug.

Denne “cirkulære økonomi” vil fremme et bæredygtigt produktionsmiljø uden brug af fossile brændstoffer.

Platformen vil indeholde en recycle-to-earn (R2E) app, der strømliner genbrugsprocessen og motiverer brugerne til at deltage i miljøvenlige aktiviteter ved hjælp af blockchain-teknologi.

Dette hjælper ikke kun med at hæve genanvendelses-procenten, men giver også forbrugerne en unik chance for at optjene belønninger, mens de hjælper miljøet.

Den brugervenlige app’s struktur inkluderer blandt andet kompitabilitet med såkaldt reverse vending machines (RVM).

Brugere, der afleverer genbrugsmaterialer i en RVM, vil blive belønnet med ECOTERRA tokens.

For at tjene penge kan de scanne produktets stregkode, finde en butik med en RVM og begynde at genbruge deres varer.

Ved hjælp af CO2-kompenserings-markedspladsen giver ecoterra en sikker måde at spore emissioner og CO2-kvoter på, hvilket hjælper med at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Høst grøn profit med ECOTERRA

Det miljøvenlige projekt giver en unik investeringsmulighed via sit forsalg, som flere og flere deltager i, hvilket har en positiv indvirkning på tokenets pris.

I skrivende stund kan potentielle investorer købe ECOTERRA for $0,004 for enten ETH, USDT eller almindelige (fiat) penge.

Tidlige investorer, der køber tokens i fase 1 af forsalget, vil opnå en teknisk profit på 150%, når ECOTERRA børsnoteres senere i år.

Køb ECOTERRA nu

Bemærk: Sektionen Branchesnak indeholder indsigter og holdninger fra kryptoindustriens aktører og er ikke en del af det redaktionelle indhold på Cryptonews.com.