Lækket EU-strategi foreslår global lovgivning for metaverset

Martin Guldlund
| 2 min read
Lækket EU-strategi foreslår global lovgivning for metaverset
Kilde: Pixabay

Kapløbet om at bygge det perfekte virtuelle økosystem – det såkaldte metaverse – leder i høj grad af store teknologidrevne virksomheder.

Tilsynsmyndighederne i EU har dog advaret om, at der kan dannes et monopol på bekostning af mindre virksomheder, hvilket kan føre til et metaverse, der ikke er i trod med de “europæiske kerneværdier”.

Et lækket dokumentudkast viser, hvordan EU-kommissionen stræber efter skræddersyet lovgivning for fremtidens virtuelle verden. Som det nævnes i udkastet, så kræver det global sikkerhedsstyring, hvis metaverset skal blive en succes.

“Virtuelle verdener skaber hidtil usete muligheder på mange samfundsområder. Dette teknologiske skift involverer også nye former for global styring.”

Dokumentet, hvis udgivelsesdato er berammet til den 11. juli, søger at fjerne juridiske hindringer for at skabe nye virksomheder, der er modelleret efter såkaldte DAO’er (Decentraliserede Autonome Organisationer), der kan styre aktiviteterne i metaverset.

Nogle af de nøgleområder, som kommissionen nævnte i forbindelse med et fællesskabsorienteret “Web4.0”, var sundhed, uddannelse og kultur,  For at disse kan opnås, skal der angiveligt hersek “interoperabilitet” på alle niveauer.

Ifølge dokumentet vil den næste generation af internettet “blive formet som et åbent, sikkert rum, der respekterer EU’s værdier og regler”, og internationalt samarbejde om teknologistandarder, identitetsstyring og censur vil blive tilskyndet.

“Kommissionen vil støtte oprettelsen af en teknisk styringsproces med flere stakeholdere for at adressere væsentlige aspekter af virtuelle verdener og Web4, som ligger uden for de eksisterende internet-forvaltningsinstitutioners kompetence“, lyder det i dokumentet.

Brugere, virksomheder og lovgivere

EU har taget førertrøjen med henblik på at skabe vigtig lovgivning for områder med relation til digitale aktiver.

Den såkaldte MiCA-lovgivning (Markets in Crypto Assets), der er udarbejdet for at regulere kryptovalutaer, stablecoins og kryptobørser, er et eksempel på dette, som hyldes af mange som skelsættende lovgivning, mens USA’s ledere fortsat klager over manglende lovmæssig klarhed.

Det nye metaverse-dokument har angiveligt til formål at skabe en balance mellem samfund, virksomheder og lovgivere. Fra brugernes side understreges frihed og interoperabilitet – samtidigt med at data- og personbeskyttelse samt skærpet lovgivning omkring kønsbaserede love opretholdes.

EU planlægger også at udrulle “sandkasser”, hvor mindre projekter kan teste reglerne samt en “virtuel værktøjskasse”, der skal foreligge i starten af 2024.

En af de store bekymringer for betaverse-udviklere og brugere er frygten for, at de forskellige metaverser vil “lukke sig om sig selv”, i takt med at sektoren vokser. EU lader dog til at ønske fortsat at indgå partnerskaber med virksomheder for at skabe et åbent web 4.0.

Også Metas CEO, Mark Zuckerberg, bemærkede, at “et interoperabelt metaverse er bedre for alle”.

Som det ofte er tilfældet, når politikerne blander sig, er der bekymringer i kryptouniverset, om at der vil opstå al for omfattende lovgivning, som hæmmer udbredelsen af decentraliserede netværk og decentraliseret teknologi.

Det virker også som en reel bekymring, at EU primært vil samarbejde med store teknologivirksomheder, hvilket kan gøre det ekstremt svært for nye spillere at komme på banen – særligt fordi skabelsen af nye metaverser er temmeligt ressourcekrævende.